publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Az etruszk szövegemlékek túlnyomó része rövid sírfelirat: ez olyan lehetetlen kutatási helyzetet teremt, mintha valaki egy nyelv egészét egy kisváros temetőjének sírfelirataiból próbálná rekonstruálni.

Ad Librum Kiadó, 2020.

120 oldal 140x200 mm 2490 Ft ISBN 978-615-5014-20-8

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online (1690 Ft!)BooklineLibriLíra

Janurik Tamás: Az etruszk nyelv. Európa elveszett kincse

Vélemények: Moly

Az etruszkok az ókori Etruria területén, az i. e. 8. és 1. század között alkottak magas műveltségi szintű társadalmat. Erről reánk maradt építményeik, szobraik, sírkamráik freskói, díszes fekete kerámiáik, bronztárgyaik tanúskodnak.

A latin nyelvű Róma terjeszkedése az i. e. 2. században az etrusz-kokat is elérte, önállósága elvesztésével az etruszk nép is beolvadt a Római Birodalom közösségébe, majd a római polgárjogot elnyerve fokozatosan ellatinosodott, és mai leszármazottaik már többnyire az olasz nyelv toszkánai nyelvjárását beszélik.

Maga az etruszk nyelv ma már csak a sírok nyelve, írásos emlékei mind ásatásokból kerültek elő: ezek között vannak kőbe vésett sírfeliratok, határkövekre írt vagy arany-, ólom- és bronzlemezekre vésett jogi ügyletek, bronztükrök hátlapjára karcolt mitológiai jelenetek, agyagtáblára vagy lenvászonra írt vallási szertartások.

Az etruszkok a görögöktől átvett, majd a saját hangkészletükhöz igazított betűkkel írtak, az etruszk szövegeket ezért egy kis gyakorlással (jobbról balra haladva) bárki el tudja olvasni, anélkül azonban, hogy az egyes szavakat, mondatokat meg is értené.

A több mint tizenegyezerre tehető etruszk szöveg túlnyomó része ugyanis rövid sírfelirat: ez olyan lehetetlen kutatási helyzetet teremt, mintha valaki az angol nyelv egészét egy vidéki angol kisváros temetőjének sírfelirataiból próbálná rekonstruálni.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.