publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Szerzői kiadás, 2008.

96 oldal A5 1490 Ft ISBN 978-963-9888-06-7

Megvásárolható: Könyvesbolt.OnlineBooklineLíra

Barlay Mónika Laura: Malignus tumorban szenvedő gyermek a családban. Az egészséges testvérre kifejtett hatásrendszer vizsgálata

A dolgozat 25 rosszindulatú daganatos betegségben szenvedő gyermek egészséges testvérét vizsgálja kontrollcsoport bevonásával. A vizsgálat független változója a testvér diagnosztikus státusa, függő változói egy félig strukturált szülőinterjú, a CBCL Gyermekviselkedési Kérdőív és a Kinetikus Családrajz (KFD) bizonyos skálái, változói. A hipotézisek a függő változók gyakorisági eltéréseire irányulnak (viselkedés és magatartásproblémák a vizsgált mintában, a szülők betegség iránti attitűdje, a testvér betegségével összefüggő jelzések a KFD-ben). Az elméleti rész igen alapos munka. A hipotézisek a téma alapos ismeretéről tanúskodnak, és a “szélesen merítő” kutatási stratégia helyett igen pontosan és célirányosan megfogalmazott kérdéseket tartalmaznak. A dolgozat értékét tovább növeli a választott minta, amely több szempontból is nehezen elérhető. Az alkalmazott módszerek objektív (kérdőíves) és projektív adatokat egyaránt szolgáltatnak. A munka külön érdemét jelentik a rajzokkal kapcsolatos eredmények, amelyek a projektív rajzvizsgálat alapos ismeretéről tanúskodnak és mintázatelemzésere is alkalmasak. A kutatás önálló problémafelvetést tartalmazó, módszereiben is originális, alapos tudományos munka, amely hozzájárul a vizsgált terület újszerű megismeréséhez. A kutatás eredményei klinikai alkalmazást (diagnosztika és terápia, különösen családterápia) is lehetővé tesznek.

Dr. Vass Zoltán


© 2008-2022 Ad Librum Kft.