publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

A holokausztról szóló személyes elbeszélések pszichológiai elemzése.

Ad Librum Kiadó, 2012.

250 oldal 170x240 mm 319 gr. 2490 Ft ISBN 978-615-5110-16-0

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online

Békés A. Vera: Trauma és narratíva – A Holokauszt trauma reprezentációja

Békés A. Vera könyve a holokausztról szóló személyes elbeszélések pszichológiai sajátosságait kutatja, abból a szempontból, hogy a traumatikus események felidézésének és narratívummá alakításának módjai miként változnak az idő múlásával. A kutatás alapjául szolgáló szövegbázisok három különböző szövegbázisból származnak: a Deportáltakat Gondozó Országos Bizottság (DEGOB) által 1945-46-ban készített jegyzőkönyvekből, az 1980-as években készült második generációs mélyinterjúkból, valamint a 2000-es évek elején a Közép-Európai Kutatási és Dokumentációs Központ Centropa) keretében holokauszt-túlélőkkel készített interjúkból. A nemzetközi szakirodalomban is egyedülálló kutatás tudományos eredményei módszertani és elméleti szempontból egyaránt figyelemreméltóak. A könyv fontos hozzájárulás a holokauszt-trauma és általában a negatív életesemények hatásának és feldolgozásának megértéséhez, éppen ezért pszichoterapeuták, pszichológusok és más segítő foglalkozásúak éppúgy érdeklődéssel olvashatják, mint a holokauszt kutatásával foglalkozó társadalomtudósok.

Erős Ferenc


© 2008-2022 Ad Librum Kft.