publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

A híres közgazdász és filozófus javaslatai egy általa természetes rendnek nevezett, állam nélküli, a magántulajdon teljes tiszteletben tartásán alapuló társadalom kialakítására.

Ad Librum Kiadó, 2010.

240 oldal 170x240 mm 437 gr. 2990 Ft ISBN 978-963-9934-68-9

Megvásárolható: Könyvesbolt.OnlineBookline

Hans-Hermann Hoppe: Demokrácia, a bukott bálvány. A monarchia, a demokrácia és a természetes rend gazdaságtana és politikája

HANS-HERMANN HOPPE 1949-ben született Nyugat-Németországban. Egyetemi tanulmányait ott, és az Egyesült Államokban végezte. 1986-ban az Egyesült Államokba költözött, ahol Murray Rothbard, az osztrák közgazdaságtani iskola anarcho-kapitalista tagja mellett folytatta munkáját.

2006-ban megalapította a Tulajdon és Szabadság Társaságát (Property and Freedom Society), amely a magántulajdon, a szerződési és társulási szabadság, valamint a teljesen szabad kereskedelem védelméért száll síkra.

A könyv alapját a nyugati világban lezajlott, a monarchikus korból a demokráciába való történelmi átmenet felülvizsgálata képezi. A szerző feltárja mindkét társadalmi berendezkedés hibáit, és a ma elterjedt nézettel szemben megállapítja, hogy a monarchia kevésbé káros, mint a demokrácia. Javaslatot tesz egy általa természetes rendnek nevezett, állam nélküli, a magántulajdon teljes tiszteletben tartásán alapuló társadalom kialakítására.

Módszere logikai következtetéseken alapul, melyek révén a történelmi események (újra)értelmezésére alkalmas gazdasági és társadalmi tételeket állít fel.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.