publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Ad Librum Kiadó, 2010.

136 oldal 200x140mm 170 gr. 1990 Ft ISBN 978-963-9934-75-7

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online

Janurik Tamás: A romani nyelv alapjai

Dr. Janurik Tamás magyar és összehasonlító nyelvész, a Kecskeméti Főiskola professor emeritusa, a nyelvtudományok kandidátusa, különböző európai nyelvek kutatója. A romani nyelvet (illetve annak standardizált nyelvi változatát, a lovárit) évek óta tanítja a főiskolán.

„A romani nyelv alapjai” a könyvpiacon fellelhető tankönyvekkel ellentétben nem nyelvkönyv, hanem a romani nyelv tanulásához kisegítő háttérismereteket nyújtó segédkönyv.

A könyv a hangkészletről szóló fejezetben a romani hangállomány mellett a szavak ragozása során létrejövő hangváltozásokat is teljes, táblázatszerű formában mutatja be.

A szókészleti rész a szótanuláshoz kíván hathatós segítséget nyújtani, a romani nyelv 1410 motiválatlan (azaz memoriterként megtanulandó) alapszavát szótározza, valamint az ezekből alkotható képzett és összetett származékszavak szóalkotási módjait is szótárszerűen tárgyalja, megkönnyítve ezzel az azonos szótípusba tartozó szóalakok jobb felismerését.

A nyelvtani elemek című rész elsősorban azokra a nyelvi jelenségekre koncentrál, amelyek a rendkívül logikus romani nyelvtani rendszerben a nyelvet tanulók számára mégis némi nehézséget okozhatnak: ilyen a (hímnemű és nőnemű) főnevek többes számának alakulása, valamint az igék múlt idejű alakjainak rendkívül változatos – azonban világos, jól áttekinthető logikai rendszert alkotó – időjelekkel való ellátása. A romani igék biztonságos használatának alapfeltétele a jelen idejű és múlt idejű igetövek alapos ismerete. A hatféle igetípust tovább rendszerező huszonnyolc igeragozási táblázat ennek elérését kívánja elősegíteni.

Mert minden nyelvtudás alapja a biztos nyelvtani háttér!


© 2008-2022 Ad Librum Kft.