Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Expert Books, Személyes Történelem, Storming Brain, Könyv Guru

Jókai utazásai Erdélyben, Magyarországon és külföldön - a maga sajátos stílusában.

Ad Librum Kiadó, 2008.

260 oldal A5 1990 Ft ISBN 978-963-87769-0-7

Megvásárolható: Könyvesbolt.OnlineLíra

Jókai Mór: Útleírások

``Vannak vidékek, amiknek igéző hatása az emberi kedélyre el nem tagadható, amiknek múltja belesugall a jelenbe. Ország, világ, korszellem átalakul, idomul az idővel, az a vidék maga külön is alakít, idomít, s hagyományos befolyását nem szünteti meg, s mint egy örökké tartó álom, belerémlik az ébrenlétbe.``

``Itt vagyok végre az annyiszor megálmodott, annyiszor megszeretett Erdély fővárosban, ahol úgy érzem magamat, mintha régi ismerősök, régi rokonok közé érkeztem volna, kiknek arcait is látni véltem valaha – talán képzeletemben? Talán a történet könyveit olvasva? – amidőn a hajdankor hőseinek, nagyjainak, bölcseinek tetteiben elmerülve, azoknak alakjai végighúzódtak lelkemben, és most, midőn Erdély földjén állok, megelevenülten állnak szemeim előtt.``


© 2019 Ad Librum Kft.