publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Ad Librum Kiadó, 2008.

332 oldal 140x200 mm 2990 Ft ISBN 978-963-9888-02-9

Megvásárolható: Könyvesbolt.OnlineBookline

Mészáros Ádám: A bűncselekmény elkövetői. Elméleti és gyakorlati alapkérdések

Olvasson bele! Google Books

A szerző az anyagi büntetőjog egy fontos területét tekintélyes szakirodalmi anyag alapján és önálló szempontok szerint dolgozta fel.‭

A tárgy körvonalazása és az elméleti alapok felvázolása után a hatályos jog alapján a tettesség és részesség általános fogalomrendszerét,‭ ‬majd a tettesség alakzatait és a részesség általános jellemzőit tárgyalja,‭ ‬kitérve a bírói gyakorlatra is.‭ ‬Ezt az egyes problematikus területek részletesebb elemzése követi‭; ‬ennek keretében fejti ki az‭ „‬in dubio mitius‭” ‬elvet,‭ ‬majd sorra veszi a személyes tulajdonságok jogi hatókörét,‭ ‬a részesség járulékosságának problematikáját és az elkövetői alakzatoknak a gondatlanságból elkövetett bűncselekmények körében mutatkozó sajátos vonásait.‭ ‬Itt foglalkozik az‭ „‬actio libera in causa‭” ‬kérdésével és az ittas,‭ ‬vagy bódult állapotban elkövetett bűncselekmények megítélésével,‭ ‬továbbá az‭ „‬agent provocateur‭” ‬problematikájával.‭ ‬Fejtegetéseit a közvetett tettesség intézményének elemzésével folytatja,‭ ‬kitérve a folyamatban lévő anyagi büntetőjogi kodifikáció munkálatainak keretében felszínre került különböző elgondolások bemutatására és értékelésére is,‭ ‬végül foglalkozik a függőben lévő szabályozási alternatívákkal és összegezi saját javaslatait.

Reményeim szerint ebből a‭ – ‬szükségképpen vázlatos‭ – ‬áttekintésből is megítélhető,‭ ‬hogy a szerző gondolatgazdag művet alkotott.‭

Hozzá kell tennem:‭ ‬a szerteágazó kérdések útvesztőjében otthonosan mozog,‭ ‬a különféle vitatott pontokat biztos kézzel emeli ki,‭ ‬az eltérő nézeteket aprólékosan és lényegre törően mutatja be és saját álláspontját világosan megfogalmazva,‭ ‬egyszersmind logikusan indokolva fejti ki.‭

Aki az anyagi büntetőjog elméleti kérdései iránt érdeklődik,‭ ‬bizonyára nem várt reveláció erejével ható,‭ ‬mellbevágó új felismeréseket.‭ ‬Kellemes meglepetésben lesz tehát része,‭ ‬amikor majd azt tapasztalja,‭ ‬hogy a szerzőnek sikerült az igazságosság és az‭ „‬in dubio mitius‭” ‬elvet következetesen alkalmaznia.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.