publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Ad Librum Kiadó, 2010.

238 oldal 295 gr. 1990 Ft ISBN 978-615-5014-07-9

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online

Mrázik Julianna: A tanárok hangja. Hogyan vélekednek hivatásukról a pedagógusok?

A szerző valódi probléma vizsgálatára vállalkozott: kutatásának célja az volt, hogy feltárja az ezredforduló utáni valós, hazai pedagógusproblémákat, és azt, hogy ezek a problémák milyen súlyúak, s milyen mértékben befolyásolják a változó pedagógusszerep-megformálást. Megragadott számos, a vizsgált pedagógusok szempontjából lényeges problémát, ezeket elhelyezte egy elméleti, szakmai keretbe és felvillantotta az eredmények alkalmazhatóságának lehetőségeit kutatásmódszertani, tanárképzési és tanár-továbbképzési aspektusból.

Golnhofer Erzsébet

A monográfia deklarált célja a tanárok mindennapi tevékenységét, szakmai probléma-látását, problémakezelését jellemző szemlélet- és gondolkodásmód feltárása a nyelvhasználat segítségével. Mindezt annak érdekében szándékozik feltárni, hogy a nyelvhasználatban megfigyelhető szemléletmódok azonosításával, tipizálásával, a közöttük fellelhető esetleges kapcsolatok bemutatásával elősegítse a pedagógusok kölcsönös megértését, illetve a pedagógiai praxis folyamatos korrekcióját. A szerző úgy látja, hogy a pedagógusokat foglalkoztató szakmai problémák feltárása, "hangjuk" meghallgatása nélkül a pedagógia valóságának alkotó és alakító tényezői elszakadhatnak egymástól.

Kocsis Mihály


© 2008-2022 Ad Librum Kft.