publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

A monográfia célja, hogy a tanár(tovább)képzésben résztvevők megismerkedjenek az intézményes és nem-intézményes nevelés megoldandó feladataival, valamint a hazai és nemzetközi megoldási törekvésekkel.

Ad Librum Kiadó, 2015.

165 oldal 140x200 mm 198 gr. 2990 Ft ISBN 978-615-5110-74-0

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online

Ebook: diBook

Mrázik Julianna: Nevelés és iskola. A nevelés pedagógiai antropológiai és összehasonlító megközelítése

Mrázik Julianna a Pécsi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézete Nevelés és Oktatáselméleti Tanszékének vezetője. Közel száz tudományos megjelenéssel rendelkezik, közöttük angol és német nyelvű publikációkkal. Magyar és nemzetközi konferenciák gyakori résztvevője, szakértői tevékenységet folytat, számos kutatásban vett részt, folyóirat-szerkesztőbizottsági tag és tananyagfejlesztő, pedagógus-továbbképzési szak indítója és programgazdája. Opponensi, témavezetői, Országos Tudományos Diákköri konzulensi tevékenységet folytat és külföldi hallgatóknak kínál konzultációt. Oktatott tantárgyai a pedagógiai kreatológia, a tankönyvelemzés, a bevezetés a pedagógiába, tanítás tanulása, a neveléselmélet és pedagógiai antropológia, a nevelés és iskola.

A monográfia célja, hogy tanárképzésben és a tanártovábbképzésben résztvevők megismerkedjenek az intézményes és nem-intézményes nevelés aktuális és megoldandó feladataival, valamint a hazai és nemzetközi törekvésekkel ezen feladatok megoldására. A nemzetközi és összehasonlító megközelítésű kötet számos témája közé tartozik a nevelés (pedagógiai) antropológiai megközelítése, történeti-filozófiai előzményei, kapcsolódásai más tudományterületekkel, a nevelés stílusai, valamint a nevelő- és a tanulószerep.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.