publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Szerzői kiadás, 2008.

52 oldal A5 77 gr. 1490 Ft ISBN 978-963-87769-2-1

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online

Nagy Péter Kristóf: A Study to Analyze and Interpret the Role and Position of American English in the Hungarian Educational System

Nagy Péter Kristóf, az amerikai angol nyelvnek a magyar oktatási rendszerben (illetve pontosabban a középiskolai angol nyelvoktatásban) betöltött szerepét és helyzetét elemző, tehát a nyelvtanítás tárgykörében végzett kutatása eredményeképpen létrejött könyve olyan kérdéscsoport vetületeit feszegeti, melynek megfelelő kezelését a hazai angol nyelvoktatás gyakorlati megközelítése már régóta nem halogathatná. A könyv erényei közé sorolandó, hogy a hazánkban mindenféleképpen úttörő jellegűnek minősíthető felmérés és véleményösszegzés eredményeit kertelés nélkül mutatja be, még abban az esetben is, amikor azok nem feltétlenül felelnek meg a szerző előzetes feltételezéseinek. A szerző a konklúziók levonását követően a könyv érdemi részét további kérdésfelvetésekkel zárja, melyeket a jövőre vonatkozó további lehetséges kutatási irányvonalakként is felfoghatunk.

Dr. Csontos Pál

Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet


© 2008-2022 Ad Librum Kft.