publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Pataki János István munkája bemutatja a bírósági végrehajtási eljárás magyarországi rendszerét, elemzi a történetét, és felvázolja a mai problémákat.

Ad Librum Kiadó, 2021.

416 oldal 140x200 mm 582 gr. 4990 Ft ISBN 978-615-5758-75-1

Megvásárolható: Könyvesbolt.OnlineBooklineLibriLíraBook24

Ebook: eKönyv.huGoogle Könyvek

dr. Pataki János István: A magyar bírósági végrehajtás rendszere. A bírósági végrehajtási eljárás rendszere, a végrehajtó szervezet, történeti előzmények, a szabályozás és a főbb problémák bemutatása, értékelése Magyarországon

Olvasson bele! Google Books Vélemények: Moly

Pataki János István munkájában egy igen nagy ívű téma, a bírósági végrehajtási eljárás magyarországi rendszerének bemutatására, történeti elemzésére és a hatályos problémák felvázolására vállalkozott.

A szerző követi a hagyományos jogtudományi kutatói módszertant abban a tekintetben, hogy a történeti előzmények bemutatásának – úgy a római jog, mint a magyar jog vonatkozásában – nagy teret szentel. Ezek mellett részletesen bemutatja a magyar végrehajtási jog jelenlegi szabályrendszerét, az ezzel kapcsolatos legfőbb személyi kérdéseket, a szabályozással kapcsolatos főbb problémákra és hiátusokra is rámutatva, továbbá igen részletesen elemzi a végrehajtással kapcsolatban rendelkezésre álló, az Igazságügyi Minisztérium által rendelkezésre bocsátott statisztikai adatsokaságot is.

Dr. habil. Boóc Ádám, PhD

tanszékvezető egyetemi docens

KRE ÁJK, Polgári Jogi és Római Jogi Tanszék

Hír a megjelenésről

Pataki János István munkájában egy igen nagy ívű téma, a bírósági végrehajtási eljárás magyarországi rendszerének bemutatására, történeti elemzésére és a hatályos problémák felvázolására vállalkozott.

Doktori disszertációja volt az alap - Könyv Guru interjú a szerzővel

“Amikor belemerülök egy-egy témába, nem tudom abbahagyni az írást”


© 2008-2022 Ad Librum Kft.