publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

Sebestyén Ádám, a bukovinai székelyek néprajzkutatója ebben a kötetben 90 gyöngyszemet gyűjtött össze.

Ad Librum Kiadó, 2009.

608 oldal B5 695 gr. 2990 Ft ISBN 978-963-9934-12-2

Megvásárolható: Könyvesbolt.Online (1990 Ft!)

Sebestyén Ádám: Bukovinai székely népmesék I. - Márika meséi

Sebestyén Ádám a bukovinai székely telepesek története, népdalai és földművelése után népmeséik összegyűjtéséhez és a ma élő, illetve a kö­zelmúltban elhunyt kiemelkedő mese­mondók bemutatásához fogott. A bukovinai székelyektől gyűjtött népmeséket összesen 1782 oldalon négy kötetben Bukovinai székely népmesék I–IV. címmel a Tolna megyei Könyvtár adta ki 23–30 évvel ezelőtt.

Most az I. kötet meséit ismét megjelentetjük. Ebben a kötetben a meséknek 90 gyöngyszemét ajánljuk olvasásra. A meséket Fábián Ágostonné Márika néni mondta el, aki a mesemondó teljesítményével elnyerte a Népművészet mestere címet.

Már Sebestyén Ádámban felmerült a kétség, tudnak-e a ma élő bukovinai szé­kely mesemondók újat mondani a korábban gyűjtött mesekincs gazdag előzménye után.

Fábián Ágostonné meséinek olvastán feltétlenül igennel kell vála­szolnunk, bár hiányzik a mesék mögül a kiváló mesemondó előadói va­rázsa, mert hiszen meséit nem tőle magától halljuk, hanem kinyomtatva olvassuk. Meséi azonban még így, olvasva is igaz gyönyörűségére fognak szolgálni felnőtt- és gyermek­olvasónak egyaránt, s tanulságos nyersanyagot biztosítanak a me­sekutatónak.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.