publisher==

Az Ad Librum kiadói csoport könyveinek katalógusa

Ad Librum, Személyes Történelem, Könyv Guru

A munka átfogó képet kíván rajzolni a gyakorlatban legtöbbször hivatkozott büntethetőséget kizáró okról.

Ad Librum Kiadó, 2009.

240 oldal A5 298 gr. 2990 Ft ISBN 978-963-9934-52-8

Megvásárolható: Könyvesbolt.OnlineLíra

Dr. Ujvári Ákos: A jogos védelem megítélésének új irányai

A monográfia alapjául a Szerző PhD értekezése szolgál, amelyet a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Karán, 2009. május 27-én megrendezett nyilvános vitán sikerrel bemutatott.

A munka átfogó képet kíván rajzolni a gyakorlatban legtöbbször hivatkozott büntethetőséget kizáró okról. A jogintézményhez kapcsolódó elvi és gyakorlati kérdések tematikus egységekben olvashatóak. A vonatkozó szakirodalom kritikai elemzése mellett az elmúlt 30 év valamennyi jogos védelmet érintő legfelsőbb bírósági eseti döntés is elemzett formában szerepel a dolgozatban.

A Szerző a hazai szabályozásra, a hazai és külföldi jogirodalmi álláspontokra figyelemmel feldolgozza a kontinentális jogrendszerekhez sorolt egyes európai országok Büntető Kódexeinek a jogintézményt érintő rendelkezéseit is.

A monográfia gyakorló jogászok számára kézikönyvként szolgálhat.

Az elméleti jogászok is haszonnal forgathatják a jogos védelmet övező elméleti problémák felvetése, megoldása során.

Érdekes olvasmány lehet a laikusok számára is, mivel a könyv – szinte – minden állampolgárt érintő büntetőjogi problémát dolgoz fel.

Ujvári Ákos a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kara Büntető Anyagi Eljárási és Végrehajtási Jogi Tanszékének egyetemi adjunktusa, a Budai Központi Kerületi Bíróság büntető ügyszakos bírája. Eddig különböző szakfolyóiratokban 14 tudományos közleménye jelent meg.


© 2008-2022 Ad Librum Kft.